วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ กลุ่ม GENCO – 02 กองทัพอากาศ


โหลดแนวข้อสอบ กลุ่ม GENCO – 02 กองทัพอากาศ


- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน
- การสำรวจงานก่อสร้าง
- กลศาสตร์โครงสร้าง
- การประมาณราคาก่อสร้าง
- การเขียนแบบก่อสร้าง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์